O nás

Historie společnosti

Společnosti VLTAVÍN HOLDING stavební podnik, s. r. o. a VLTAVÍN HOLDING stavebniny, spol. s r. o., vznikly v roce 1995 transformací původní společnosti VSP, s. r. o.

Společnost VSP se prakticky již od svého vzniku
v roce 1992 zabývala obchodní a poradenskou činností
v oboru stavebních izolací a realizovala  svoje první zakázky v oboru „zateplování“ panelových domů.
S ohledem na potřebu dalšího zkvalitňování služeb poskytovaných našim zákazníkům, bylo přistoupeno
k diverzifikaci jednotlivých podnikatelských aktivit a
k založení holdingové společnosti. V roce 1995 tímto organizačním krokem posílily obě vzniklé společnosti
pod společným názvem VLTAVÍN HOLDING své postavení na stavebním trhu, zvýšily svou důvěryhodnost, kompetentnost a především tak byly vytvořeny optimální podmínky pro trvalou schopnost realizovat nabízené služby na stále vyšší kvalitativní úrovni.

V roce 1999 se naše společnost stala členem Cechu pro zateplování budov. Tato skutečnost byla pro nás, zejména však pro naše obchodní partnery a zákazníky, plnohodnotným osvědčením vysoké kvality námi dodávaných služeb. Trvalá akceptace dobrovolného závazku pokračovat v tendru dodržování přísných kvalitativních i morálních pravidel stanovených Cechem zateplování budov je pro nás samozřejmostí i po odstoupení z dobrovolného členství.

Společnost Vltavín Holding s.r.o je i odborným dodavatelem, uvedeným v seznamu SFŽP ČR v rámci programu „Zelená úsporám“, který byl  poskytován Státním fondem životního prostředí.

-

Integrovaný systém managementu

Společnost zavedla Integrovaný systému managementu (IMS) v oboru certifikace pro:

  • provádění a dodávání pozemních staveb
  • sanace vad panelové výstavby
  • rekonstrukce budov občanské vybavenosti.


Pro certifikáty:

  • ČSN EN ISO 9001:2009 Systému managementu kvality (QMS).
  • ČSN EN ISO 14001:2005 Systém managementu enviromentu (EMS)
  • ČSN OHSAS 18001:2008 Systému managementu BOZP (SM BOZP)

Zásady firemní kultury

„ZA DŮVĚRU KVALITU !“ - dobré jméno firmy a důvěra obchodních partnerů nás zavazuje ke kvalitně odvedené práci

Hlavní důraz je kladen na přípravu stavebních činností, její kvalitní a profesionální provedení.

Naším cílem je  získávání a udržení důvěry našich obchodních partnerů.

K dosažení kvalitních výsledků využíváme nejnovějších stavebních materiálů a technologií.

Důsledné aplikování  systému jakosti promítáme do efektivity řízení společnosti  a provedení realizace stavebního díla, včetně dodržení sjednaných lhůt dokončení stavebních prací se zárukou kvality dokončených staveb.

Usilujeme o minimalizaci  negativních dopadů vlastních stavebních činností na životní prostředí, předcházíme znečišťování ovzduší a nadměrnému vytváření odpadů.

Chráníme životní prostředí tím, že  při provádění stavebních prací používáme pouze ekologicky šetrné materiály a technologie disponující příslušnými certifikáty jakosti a ekologické nezávadnosti.

Trvale  usilujeme o vysokou produktivitu práce s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

 

V současné době poskytuje společnost VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. široký komplex služeb zákazníkovi. Převážná většina realizovaných zakázek je prováděna formou „dodávek staveb na klíč“ nebo „subdodavatelsky“.

Stavební díla jsou realizována kvalitním a zkušeným týmem, který má , mnohaleté zkušenosti a praxi z realizace řady různých typů staveb (viz. Reference)

Ocenění

Jelikož jsou naše stavební díla realizovány kvalitně, získali jsme řadu ocenění a doporučení.

-
Reference od společnosti BAUMIT, spol. s r.o.
-
Ocenění fasáda roku 2001
-
Ocenění fasáda roku 2002
-
Spolehlivá firma
-
Cena veřejnosti
-
Certifikát - environment
-
Certifikát - BOZP
-
Certifikát - kvalita