Chráněné bydlení Murgašova 1286/2

Celková rekonstrukce a dostavba objektu obsahovala veškeré práce HSV a PSV včetně technologických rozvodů, sadových úprav okolí objektu a zpevněných ploch chodníku

Rok zhotovení:

2011-12

Celkové realizační náklady:

84 mil. Kč