KD Mlejn

Rekonstrukce a dostavba kulturního domu

Kovářova 1516/4, Praha 5

Rok zhotovení:

2009-2010

Celkové realizační náklady:

160 mil. Kč