Oprava lávky přes ul. Modřanskou

Sanace říms, oprava izolace, oprava přístupových schodišť a další související práce dle soupisu prací.

 

V Náklích (X 579),  Praha 12

 

Rok zhotovení:2015

2017

Celkové realizační náklady: 

 3,9 mil. Kč