Škola

Oprava-výměna zastaralého technického zařízení budov, zejména elektroinstalace, rozvodů ZTI a vytápění. Stavební úpravy budovy tělocvičny

Vlastina 500/19, Praha 6

Rok zhotovení:

2015

Celkové realizační náklady:

6 mil.